Güneş Enerjisi

Güneş, dünyada yaşayan canlılar için vazgeçilmez, temel bir enerji kaynağıdır. Bugün kullanılan çeşitli enerji kaynaklarının büyük kısmı, güneşin sebep olduğu olaylar sonucu ortaya çıkar.

Tükiye dünya üzerinde 36o-42o kuzey enlemleri ve 26o-45o doğu boylamları arasında bulunmaktadır. Türkiye’nin yıllık ortalama güneş ışınımı 1303 kWh/m2 yıl, ortalama yıllık güneşlenme süresi ise 2623 saattir. Bu rakam günlük 3,6 kWh/m2 güce, günde yaklaşık 7,2 saat, toplamda ise 110 günlük bir güneşlenme süresine denk gelmektedir. Yılın 10 ayı boyunca teknik ve ekonomik olarak ülke yüz ölçümünün %63’ünde ve tüm yıl boyunca %17’sinden yararlanabilir.

Güneş enerjisinden yararlanma konusundaki çalışmalar özellikle 1970’lerden sonra hız kazanmış, güneş enerjisi sistemleri teknolojik olarak ilerleme ve maliyet bakımından düşme göstermiş, çevresel olarak, temiz bir enerji kaynağı olarak kendini kabul ettirmiştir. Bu enerjinin dünyaya gelen küçük bir bölümü dahi, insanlığın mevcut enerji tüketiminden kat kat fazladır.

Güneş ışınlarından yararlanmak için pek çok teknoloji geliştirilmiştir.Bu teknolojilerin bir kısmı güneş enerjisini ışık ya da ısı enerjisi şeklinde direk olarak kullanırken, diğer teknolojilerde ise elektrik elde etmek için kullanılmaktadır.

Güneş ışığından enerji üretmemizi sağlayan güneş panelleri (solar cell) ışığı doğrudan elektrik akımına dönüştüren (fotovoltaik) bir araçtır. Yarı iletken bir diyot olarak çalışan güneş hücresi, güneş ışığının taşıdığı enerjiyi iç fotoelektrik reaksiyondan faydalanarak doğrudan elektrik enerjisine dönüştürür.

Güneş enerjisi; konutların ısıtılması, sıcak su üretme, aydınlatma, pişirme, kurutma ve birçok alanda kullanılabilmektedir.

Güneş Enerjisi - Büyük Görsel
Güneş Enerjisi - Küçük Görsel
Güneş Enerjisi - Küçük Görsel
Güneş Enerjisi - Küçük Görsel